Ottaessaan käyttöön DocStarter-ohjelman asiakkaamme saavat käyttöönsä valmiita asiakirjapohjia. Sen lisäksi tarjoamme asiakirjojen laadintapalvelua, jossa luomme asiakkaalle tämän tarpeiden mukaisia asiakirjoja DocStarterissa käytettäväksi.

Usein lähtökohtana on asiakkaan olemassa oleva asiakirja. Laadintaprosessin aluksi selvitetään asiakirjan käyttökohteet sekä mahdolliset kehitystarpeet yhdessä asiakkaan kanssa. DocStarteria varten asiakirja voidaan jakaa erilaisiin osioihin, joita on mahdollista hyödyntää yrityksen muissakin asiakirjoissa. Tällaisia monikäyttöisiä osia voivat olla esimerkiksi kansilehdet, erilaiset liitteet ja muut samanlaisina toistuvat osat. Lisäksi DocStarter-asiakirjaan rakennetaan erilaisia valikoita, täytettäviä kenttiä ja kuvapaikkoja, joihin käyttäjä voi helposti täydentää tietoja internetselaimessa. Tämä vähentää tarvetta muokata asiakirjaa tekstinkäsittelyohjelmissa. Asiakirjan ulkoasu laaditaan vastaamaan yrityksen ilmettä. Myös asiakirjan oikeinkirjoitus tarkistetaan ja mahdollisten uusien tekstien kieliasu hiotaan oikeinkirjoitusnormien mukaiseksi.

Asiakirjojen laadinnassa otetaan huomioon saavutettavuusnäkökohdat: pyrimme aina omalta osaltamme varmistamaan, että laatimiamme asiakirjoja voi käyttää yhdenvertaisesti mahdollisista toimintarajoitteista huolimatta. Annamme myös tarvittaessa kehitysehdotuksia, mikäli arvioimme, että asiakirjat kaipaisivat muokkausta saavutettavuuden parantamiseksi. 

Lopputuloksena tarjoamme organisaatiolle laadukkaat ja ammattimaiset asiakirjat, jotka palvelevat sekä asiakirjoja laativaa henkilöstöä että asiakirjojen kohdeyleisöä. Huoliteltujen asiakirjojen luontiin kannattaa panostaa, sillä ne antavat organisaatiosta luotettavan ja ammattimaisen kuvan.

Voit tutustua DocStarter®iin lisää verkkosivuillamme ja kysyä veloituksetonta esittelyä tai kokeilujaksoa osoitteessa https://docstarter.pro/yhteystiedot. Esittely tai kokeilujakso eivät sido mihinkään.