fbpx

Uudella yrittäjällä ja yrittämisestä kiinnostuneella on usein innostusta, kokemusta ja ammattitaitoa käytännön työtä kohtaan. Nykyään useilla toimialoilla hyvään työtapaan kuuluu osana toiminnan auditointi eli toisinsanoen työn dokumentointi, joka taas koetaan usein hankalaksi ja aikaa vieväksi.

Erityisen paljon dokumentaatiota ja auditointia tehdään tietyillä konsultoinnin omaisilla aloilla. Esimerkkeinä mm. rakennuskonsultointi, tilintarkastus, liikkeenjohdon konsultointi, teollisuuden palvelut ja niin edelleen.

Muutama nyrkkisääntö uudelle yrittäjälle ja yritykselle dokumentointia varten:

1. Dokumentaatio tehdään kirjallisena asiakirjapohjaan. Joillain aloilla voi olla käytössä erilaisia asiakirjajärjestelmiä, mutta yleensä asiakirjat kirjoitetaan Word-tekstinkäsittelyohjelmalla alalla käytetyn standardin tai dokumentaatiovaatimusten mukaiseen muotoon.

2. Ammattimainen dokumentaatio näyttää yhtenäiseltä. Yrityksen asiakirjojen ulkoasun on syytä olla yhtenäinen ja yrityskuva tunnistettavissa. Se antaa dokumentaatiolle vahvan laatuvaikutelman. Mitä selkämpää ja yhdenmukaisempaa dokumentaatio on, sitä luotettavampi on siitä syntyvä ammattimaisen työn vaikutelma.

3. Samaa yhtenäistä ulkoasua kannattaa käyttää heti tarjousasiakirjoista alkaen. Yrityskuvasi vahvistuu asiakkaan silmissä ja luottamus yhtiösi toimintaan pysyy alusta alkaen korkealla tasolla.

4. Tehosta asiakirjojen, tarjousten ja dokumentaation tuottaminen mahdollisimman pitkälle. Epäyhtenäiseen ja sekavaan dokumentaation saa kulumaan tuhottomasti työaikaa samalla kun asiakirjojen laatu jää puutteelliseksi. DocStarter on ohjelmisto, joka auttaa yrittäjää ja yrityksiä täyttämään asiakkaiden laatuvaatimukset samalla tehostaen työajan käyttöä. DocStarter käyttää hyväksi asiakirjatietokantaa, tuo asiakirjatuotantoon automaatiota ja tekee yrittämisestä vaivattomampaa ja kannattavaa!

 

DocStarterin mukana uusi rakennusalan yrittäjä saa kaiken rakennuskonsultointiin liittyvän asiakirja-aineiston mukaan ja neuvontaa toimialan vaatimuksiin! Kysy lisää!