fbpx

KT Kuntotutkimus Oy on ottanut käyttöönsä DocStarter-sovelluksen kylpyhuoneiden kuntoarviointiin liittyvän raportoinnin nopeuttamiseksi. Ensimmäisenä testikohteena oli iso kerrostalokiinteistö Helsingissä, jossa oli yhteensä lähes sata asuntoa.

Etelä-Suomen alueella toimiva KT Kuntotutkimus Oy tekee sisäilma- ja kuntotutkimuksia, kuten esimerkiksi märkätilakartoituksia.

Kuntoarviossa jokaisesta kylpyhuoneesta otetaan kuva raporttia varten. Kaikki havainnot esimerkiksi ilmanvaihdon toimivuudesta ja pintakosteuksista kirjataan raporttiin huoneistokohtaisesti. Myös korjausta vaativat kohteet esitetään raportissa.

Aikaisemmin isojen, satakin kylpyhuonetta käsittävien kohteiden raportointiin on kulunut jopa kaksi päivää, koska kuvien siirtäminen yksitellen raporttiin ja paperilla olevien muistiinpanojen puhtaaksi kirjoittaminen ovat työläitä prosesseja.

DocsStarter-ohjelmistolla raportointi pystyttiin tekemään jo kohteessa, mikä nopeutti työtä merkittävästi. Kuvat otettiin tietokoneella ja muistiinpanot tehtiin suoraan Word-dokumenttiin, joten raportti oli käytännössä jo lähes valmis kartoituspäivän päätyttyä.

Yhtiön toimitusjohtaja Petri Rajaniemen mukaan yhtiö pystyi tekemään märkätilakartoituksiin liittyvän raportoinnin jopa puolet nopeammin kuin aikaisemmin.

”Jatkossa tulemme käyttämään sovellusta märkätilakartoitusten raportoinnissa, koska sen avulla raportit saadaan tehtyä aikaisempaa nopeammin”, hän sanoo.

Petri Rajaniemi, toimitusjohtaja
KT-Kuntotutkimus Oy
Asbesti.info
010 274 0810
www.kuntotutkimus.com
www.asbesti.info